Tanítás nélküli munkanap

2019. 11. 04 (hétfő) – Őszi szünet utáni első tanítási nap lenne, de ez tanítás nélküli munkanap (őszi nevelési értekezlet). A gyermekek nem jönnek!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Báli jegyek kiosztása

A báli jegyek kiosztására 2019. november 12-én (kedden) 16.00 órától lesz. Kérjük az SZMK-s szülőket vegyék át! Helye: Főépület I. emelet igazgatói iroda előtt.

Tisztelettel:
Baloghné Kassa Nikolette
SZMK elnök

Tamás Roland
intézményvezető

Diákönkormányzat tagjai

2019/2020. TANÉV

4.A Filler Gergely
4.B Holecz Rozi
5.A Győrvári Eszter
5.B Horváth Jázmin
6.A Farkas Levente
6.B Hajdu Vanda
7.A Szabados Virág
7.B Homoki Kinga
8.A Bereczki Fanni
8.B Leányvári Tibor

Brininszki Annamária
diákönkormányzatot segítő pedagógus

A biztonság útján

Iskolánk részt vesz a Magyar Autóklub iskolai diákoktatási programján

A Magyar Autóklub története során jelentős erőfeszítéseket vállalt a közúti közlekedés biztonságosabbá tételének érdekében. Ennek egyik kiemelkedő pillére volt a 2006-ban életre hívott Biztonságosan Közlekedni Egy életúton” elnevezésű országjáró oktatási program.
A Magyar Autóklub továbbfejlesztett, 2019-es diákoktatási programja, „A Biztonság Útján” ötvözi magában a közvetlen, személyes részvétel hatását, és a modern oktatástechnikai lehetőségek adta tanulást. Az oktatások a korábbi rendszertől eltérően közvetlenül az iskolákban, tantermi foglalkozás keretében valósulnak meg, interaktívan, a gyerekek részvételére alapozva, modern oktatási és tanulási módszerekkel (videók, képek, prezentációk).

A program célja a gyermekek közlekedési ismeretszintjének felmérése, a hiányosságokra való figyelemfelhívás, a közlekedés során felmerülő veszélyek bemutatása, a következmények ismertetése, a helyes közlekedési kultúra felvázolása. A program nem elsősorban a KRESZ ismeretanyagára összpontosít, hanem új személettel sorra veszi azokat a veszélyforrásokat, amelyekkel a gyerekek, fiatalok találkozhatnak a közlekedés során, a legfontosabb kulcsszó a megelőzés.

A program célcsoportja minden általános iskolás gyermek 1. osztálytól 8. osztályig, három korcsoportban, korcsoportonként eltérő tematikával. Célunk az adott korosztályra leginkább leselkedő veszélyek tudatosítása.

Az óra menete, korcsoportonként

Bevezetés

Rövid ismertető a Magyar Autóklubról, a programról és annak céljairól

 • 1-3. osztály
 • Gyalogosközlekedés alapvető szabályai, az úton átkelés, zebrahasználat
 • Helyismeret otthontól az iskoláig
 • Legfontosabb közlekedési táblák
 • Mit jelent a piros és a zöld lámpa?
 • Közösségi közlekedés szabályai
 • Láthatóság fontossága
 • Holt tér fogalma
 • 4-6. osztály
 • Ismertető a közlekedési rendszabályokról, hallottatok-e már a KRESZ-ről?
 • Reakcióidő, fékút, féktávolság fogalma
 • Gyalogos, kerékpáros, közösségi közlekedés szabályai
 • Legfontosabb közlekedési táblák
 • Verbális és nonverbális kommunikáció a közlekedésben
 • Láthatóság fontossága
 • Holt tér fogalma
 • 7-8. osztály
 • Ismertető a közlekedési rendszabályokról. Hallottatok-e már a KRESZ-ről?
 • Táblák típusai, legfontosabb közlekedési táblák
 • Gyalogos, kerékpáros, közösségi közlekedés szabályai
 • A hallás, odafigyelés fontossága közlekedés közben, zenehallgatás veszélyei
 • Mi történik, ha nem figyelsz oda?
 • Reakcióidő teszt egy papírlap segítségével, reakcióidő fontossága
 • Holt tér fogalma, veszélyeinek sorra vétele
 • Kulturált közlekedés fontossága
 • Tudatmódosító szerek hatása
 • Újfajta közlekedési eszközök használata (elektromos kerékpár, segway)

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Diákönkormányzati ülés

A diákönkormányzat működését iskolánkban Birinszki Annamária irányítja a tanévtől. 2019. október 22-én 13.45-től iskolánk 11-es termében ükést tartanak, melyre várják a diákönkormányzat delegált tagjait osztályonként. Kérem az osztályfőnököket gondoskodjanak a gyermekek részvételéről! Ekkor szavazzák meg a delegált tagot a diákönkormányzat elnökét.

A diákönkormányzatról:

A diákönkormányzat definíciója a következő: A Diákönkormányzat (DÖK) a tanulók és/vagy tanulóközösségek és/vagy diákkörök által létrehozott, a tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére és igény szerint közös tevékenységük szervezésére alakított szervezet. A definícióból következik, hogy a DÖK-öt diákok, diákok csoportjai alakítják meg és működtetik. A DÖK nem csupán egy csapat diák: ideális esetben előre lefektetett célok érdekében dolgozó, feladatukat pontosan ismerő diákok szervezete.
Mivel a diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, céljait, tevékenységét a diákok igénye határozza meg. A DÖK célokat fogalmaz meg magának, ezeket valamilyen folyamat, tevékenység révén eléri, megvalósítja. A DÖK tevékenységeit alapvetően négy csoportba sorolhatjuk:

 • érdekérvényesítés,
 • programszervezés,
 • gazdálkodás,
 • kapcsolattartás, marketing.

A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ide tartozik a problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályainak alakításában.A diákönkormányzatok szinte minden esetben szerveznek különböző programokat az iskolában. Ezek lehetnek sportversenyek, ünnepi műsorok, délutáni rendezvények, diáknapok. A törvényben biztosított egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése a DÖK egyik fontos feladata.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

A 2020-as középiskolai felvételi legfontosabb dátumai

2019. október 20.

A középfokú iskoláknak október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat – ebben a 2020/2021-es tanévben induló tanulmányi területekről, valamint a felvételi szabályokokról is információkat találnak a szülők és a diákok.

2019. október 31.

Október végéig az általános iskolák is tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi menetéről, a fontos dátumokról, teendőkről.

2019. november 15.

November közepéig teszi közzé az Oktatási Hivatal azoknak a gimnáziumoknak, szakgimnáziumoknak a jegyzékét, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek.

2019. december 6.

A diákok december 6-ig jelentkezhetnek a központi írásbeli felvételi vizsgára – közvetlenül abban az iskolában, ahol meg szeretnék írni a tesztet.

2019. december 11.

A pályázatok benyújtásának határideje az Arany János Tehetséggondozó Programban.

2020. január 17.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2020. január 18., 10 óra

A központi írásbeli felvételi vizsga az érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban.

2020. január 23., 14 óra

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga – ezen csak azok a diákok vehetnek részt, akik az előző írásbelire alapos ok miatt nem tudtak elmenni.

2020. január 28.

A pályázatok benyújtásának határideje az Arany János Kollégiumi Programba.

2020. február 6.

A középiskolák értesítik a diákokat a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről.

2020. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények értesítik a pályázatok eredményéről a diákokat, a szülőket és az általános iskolákat.

2020. február 24-től március 13-ig

Szóbeli meghallgatások az érintett középiskolákban.

2020. március 16.

A középfokú iskolák március 16-ig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2020. március 19-20.

Ezen a két napon lehet módosítani a tanulói adatlapon (például a megjelölt iskolák/tanulmányi területek sorrendjén változtatni, tanulmányi területet törölni stb.)

2020. április 30.

A középfokú iskolák elküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a diákoknak és az általános iskoláknak.

2020. április 30.

Pályázatok benyújtása az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba.

2020. május 22.

Május 11-től a középfokú iskolák rendkívüli felvételi eljárást indíthatnak (ha a felvehető létszám 90 százalékánál kevesebb diák került be az induló évfolyamra, akkor mindenképpen rendkívüli felvételi eljárást kell indítaniuk). A rendkívüli felvételire érkezett kérelmekről május 22-ig dönt az iskola igazgatója.

2020. június 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba. Az időpontot az adott iskola határozza meg.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető