Diákönkormányzati ülés

A diákönkormányzat működését iskolánkban Birinszki Annamária irányítja a tanévtől. 2019. október 22-én 13.45-től iskolánk 11-es termében ükést tartanak, melyre várják a diákönkormányzat delegált tagjait osztályonként. Kérem az osztályfőnököket gondoskodjanak a gyermekek részvételéről! Ekkor szavazzák meg a delegált tagot a diákönkormányzat elnökét.

A diákönkormányzatról:

A diákönkormányzat definíciója a következő: A Diákönkormányzat (DÖK) a tanulók és/vagy tanulóközösségek és/vagy diákkörök által létrehozott, a tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére és igény szerint közös tevékenységük szervezésére alakított szervezet. A definícióból következik, hogy a DÖK-öt diákok, diákok csoportjai alakítják meg és működtetik. A DÖK nem csupán egy csapat diák: ideális esetben előre lefektetett célok érdekében dolgozó, feladatukat pontosan ismerő diákok szervezete.
Mivel a diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, céljait, tevékenységét a diákok igénye határozza meg. A DÖK célokat fogalmaz meg magának, ezeket valamilyen folyamat, tevékenység révén eléri, megvalósítja. A DÖK tevékenységeit alapvetően négy csoportba sorolhatjuk:

  • érdekérvényesítés,
  • programszervezés,
  • gazdálkodás,
  • kapcsolattartás, marketing.

A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ide tartozik a problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályainak alakításában.A diákönkormányzatok szinte minden esetben szerveznek különböző programokat az iskolában. Ezek lehetnek sportversenyek, ünnepi műsorok, délutáni rendezvények, diáknapok. A törvényben biztosított egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése a DÖK egyik fontos feladata.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

A 2020-as középiskolai felvételi legfontosabb dátumai

2019. október 20.

A középfokú iskoláknak október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat – ebben a 2020/2021-es tanévben induló tanulmányi területekről, valamint a felvételi szabályokokról is információkat találnak a szülők és a diákok.

2019. október 31.

Október végéig az általános iskolák is tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi menetéről, a fontos dátumokról, teendőkről.

2019. november 15.

November közepéig teszi közzé az Oktatási Hivatal azoknak a gimnáziumoknak, szakgimnáziumoknak a jegyzékét, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek.

2019. december 6.

A diákok december 6-ig jelentkezhetnek a központi írásbeli felvételi vizsgára – közvetlenül abban az iskolában, ahol meg szeretnék írni a tesztet.

2019. december 11.

A pályázatok benyújtásának határideje az Arany János Tehetséggondozó Programban.

2020. január 17.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2020. január 18., 10 óra

A központi írásbeli felvételi vizsga az érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban.

2020. január 23., 14 óra

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga – ezen csak azok a diákok vehetnek részt, akik az előző írásbelire alapos ok miatt nem tudtak elmenni.

2020. január 28.

A pályázatok benyújtásának határideje az Arany János Kollégiumi Programba.

2020. február 6.

A középiskolák értesítik a diákokat a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről.

2020. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények értesítik a pályázatok eredményéről a diákokat, a szülőket és az általános iskolákat.

2020. február 24-től március 13-ig

Szóbeli meghallgatások az érintett középiskolákban.

2020. március 16.

A középfokú iskolák március 16-ig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2020. március 19-20.

Ezen a két napon lehet módosítani a tanulói adatlapon (például a megjelölt iskolák/tanulmányi területek sorrendjén változtatni, tanulmányi területet törölni stb.)

2020. április 30.

A középfokú iskolák elküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a diákoknak és az általános iskoláknak.

2020. április 30.

Pályázatok benyújtása az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba.

2020. május 22.

Május 11-től a középfokú iskolák rendkívüli felvételi eljárást indíthatnak (ha a felvehető létszám 90 százalékánál kevesebb diák került be az induló évfolyamra, akkor mindenképpen rendkívüli felvételi eljárást kell indítaniuk). A rendkívüli felvételire érkezett kérelmekről május 22-ig dönt az iskola igazgatója.

2020. június 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba. Az időpontot az adott iskola határozza meg.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Kréta segítség

Tisztelt Szülők!

Krétával kapcsolatos problémáikat, észrevételeiket a honlapunk jobb oldalán található Kréta segítség és regisztráció pontban jelezhetik. Itt van egy erre rendszeresített telefonszám és e-mail cím (admin@klai.hu), amin lehet segítséget kérni.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Fontosabb időpontok

2019. 10. 15 (kedd) 17.00 óra Báli táncos megbeszélés (felnőtt)
2019. 10. 15 (kedd) 18.00 óra Pályaválasztási szülői értekezlet + 8. évfolyamos táncos megbeszélés
2019. 10. 21 (hétfő) – Tök jó nap az alsóban
2019. 10. 21 (hétfő) Happy Halloween angol-német szövegértési verseny
2019. 10. 22 (kedd) – Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójáról
2019. 10. 25 (péntek) – Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. 11. 04 (hétfő) – Őszi szünet utáni első tanítási nap lenne, de ez tanítás nélküli munkanap (őszi nevelési értekezlet)!
2019. 11. 11 (hétfő) – 2019. 11. 15 (péntek) Nyílt napok a felső tagozaton
2019. 11. 18 (hétfő) – 2019. 11. 22 (péntek) Nyílt napok az alsó tagozaton
2019. 11. 18 (hétfő) – 2019. 11. 22 (péntek) Európai hulladékcsökkentési hét
2019. 11. 22 (péntek) Európai hulladékcsökkentési hét – Szakmai nap (zoknigyűjtés)
2019. 11. 25 (hétfő) Ünnepvárás kezdete – 3 hetet meghaladó projekt

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Pályaválasztási szülői értekezlet

2019. október 15-én (kedden) 18.00 órától pályaválasztási szülői értekezletet tartunk! A 8. évfolyamos gyermekeknek, és a szülőknek kötelező, 7. évfolyamosoknak ajánlott! A szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a középfokú beiskolázás menetéről. Bemutatkoznak a környező középiskolák, valamint megbeszéljük a 8. évfolyamos gyermekek báli és farsangi táncát.
Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Táncos megbeszélés

2019. október 15-én (kedden) 17.00 órától a felnőtteknek (szülők, pedagógusok) táncos megbeszélés! Helye: főépület, földszint 6-os terem.
Szeretettel várunk mindenkit!

Tamás Roland
intézményvezető

E-ügyintézés Krétában

A 2018/2019. tanévben a KAFFEE projekt keretében megvalósult a KRÉTA rendszerben az „e- Ügyintézés” felületen az elektronikus ügyintézés lehetősége, amelyről több alkalommal és többféle fórumon tájékoztatást adtunk a szülőknek. Ezt a modult a 2019/2020. tanévben már aktívan tudják használni a szülők és a pedagógusok egyaránt.
Az osztályfőnökök adminisztrációs terheit nagy mértékben csökkenti, ha a szülők az e- Ügyintézés felületén keresztül küldik be gyermekük hiányzásról szóló igazolását. A szülők számára is előnyös a felület használata, hiszen így biztosak lehetnek abban, hogy az igazolás eljut az osztályfőnökhöz, és azt is látják, ha az ügy lezáródott. A szülők már a KRÉTA e-Ellenőrző moduljának használatával is egy nagyon jó lehetőséget kaptak arra, hogy gyermekük iskolai előrehaladását, hiányzását nyomon tudják követni. Az e- Ügyintézés megvalósításával pedig tovább bővült a szolgáltatások köre, így a KRÉTA rendszer készen felkínált szövegsablonokkal támogatja a szülők egyszerű, gördülékeny és otthonról elvégezhető ügyintézését.
Az e- Ügyintézés felületét csak az a szülő láthatja és használhatja, aki gondviselői hozzáféréssel jelentkezik be a KRÉTA rendszerbe.
Tájékoztatót erről itt olvashatnak.

Az e- Ügyintézés mellett a KRÉTA rendszerben már minden intézmény számára elérhető az „Üzenetek”kommunikációs modul is, amelyben lehetőség van a rendszeren belüli üzenetküldésekre. Ezt minden felhasználó (szülők, alkalmazottak) a saját hozzáférésével tudja használni.
Erről a tájékoztató itt olvasható!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető