Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat

A Tinta Könyvkiadó 2022. február 08. és március 11. között pályázatot írt ki, melynek célja az iskolai és közkönyvtárak könyvállományainak bővítése, beszerzése volt. Végeztek ugyanis a közelmúltban egy reprezentatív felmérést, mely kimutatta, hogy az oktatásban használt segédkönyvek, módszertani útmutatók elavultak, régiek. A TINTA Könyvkiadóhoz, melynek kiadványait többek között az Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal is elismerte, egy pályázati űrlapon lehetett jeleznie a könyvtárak, tanintézetek alapítványainak, illetve fenntartóinak, mely pályázatba bevont szakkönyveket kívánják megrendelni. A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola élt a meghirdetett pályázati lehetőséggel. A mai napon megkapta az intézmény a főként magyarórákon jól használható szakkönyveket, munkafüzeteket. Könyvállományunk gyarapodott szövegértést, szókincset, grammatikai ismereteket begyakoroltató szakkönyvekkel, továbbá szótárakkal, verses kötettel, mesegyűjteménnyel. Köszönjük a lehetőséget!

Birinszki Annamária
magyar szakos tanár

OviSuli 2.

Tisztelt Leendő Elsős Szülők!

2022. 03. 22-én 17.00 órától újabb OviSulit tartunk iskolánkban. Téma a gyermekeknek: A víz világnapja, természetvédelem. Ha az idő engedi, meglepetés tábortűz.
Téma a szülőknek: beiratkozás, tankönyvek.

Helyszín: iskolánk főépülete, majd udvara.

Megkérem a kedves Szülőket, hogy ha egy mód van rá, pici gyermekeket ne hozzanak, hogy az előadásokat ne zavarják!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Tollforgató döntő

A XIV. Tollforgató verseny döntőjébe jutott tanulóink:

Sánta Petra AntóniaAngol5.-6.
Solymosi KingaMagyar5.-6.
Surman BoglárkaMagyar5.-6.
Nagy Norina Nadinmatematika3.
Szatmári Nóra Hannamatematika3.
Bálint Blankamatematika4.
Krizsán Nóraszövegértés4.

Sztrájk információk

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közös sztrájkbizottsága 2022. március 16. napjától határozatlan idejű sztrájkot hirdetett. Ezen kezdeményezéshez iskolánk több pedagógusa is csatlakozott. A sztrájk idején csak a 36/2022. (II.11.) Korm. rendelet határozza meg a köznevelési intézményekben a sztrájk alatt biztosítandó még elégséges szolgáltatás mértékét, amelyeket biztosítunk:

  1. Minden, a sztrájkkal érintett munkanapon reggel 7 óra és általános iskola esetében 17 óra között felügyeletet biztosítunk helyben.
  2. A járványhelyzetre tekintettel oly módon, hogy minden gyermek, tanuló csak azokkal a társaival tartózkodhat egy helyiségben a felügyelet biztosítása során, akikkel a sztrájkot megelőzően is a járványügyi intézkedések betartásával együtt lehet.
  3. Minden csoportban, osztályban legalább egy, szakképesítéssel rendelkező pedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens rendelkezésre áll.
  4. A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a felügyelet ideje alatt biztosítjuk a germekek, tanulók számára az étkeztetést a közétkeztetési, egészségügyi, szakmai szabályok betartásával, a sztrájk előtti időszakra jellemző, megszokott helyen, módon, alkalommal és időpontokban.
  5. Tanulóink számára a sztrájk első napjától kezdődően még elégséges szolgáltatásként biztosítjuk a valamennyi tantárgyra vonatkozóan a tanítási órák 50%-ának megtartását.
  6. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a gyermekek életének, testi és lelki épségének megóvása érdekében biztosítjuk a sztrájkot megelőzően fennállt körülmények között és helyszínen a szakmai szabályoknak megfelelő, változatlan személyek által nyújtott ellátást (ideértve valamennyi foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást).

    Az oktatásban való részvétel alapjog, úgyhogy sztrájktól függetlenül várjuk a gyermekeket a fenti elégséges szolgáltatások mellett. A sztrájkban nem részt vevő Kollégák osztályait ez nem érinti.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető