Lemorzsolódási mutatók 2021/2022

Mit is jelent a lemorzsolódás? Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

A köznevelési statisztika alapján a 2021/2022. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 184 fő

A 2021/2022. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 10 fő (a tanulók 5,4 %-a) .

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 10 fő (a tanulók 5,4 %-a) .

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a).

Intézményünk az elvártnál sokkal jobb eredményeket ér el e tekintetben.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető