Iskolaőr

Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!

Intézményünkben gyermekeink biztonságának érdekében a mai naptól iskolaőr tevékenykedik köznevelési időben. Az iskolaőr – fegyverhasználati jog nélkül – kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a Rendőrség területi szervénél (Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság) áll munkaviszonyban. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi.

Kérem a Szülőket, Kollégákat, Gyermekeket, segítsék a munkáját! A gyermekeknek a mai napon megtartottuk az ezzel kapcsolatos tájékoztatót!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Nagy szeretettel várjuk a Szülőket, Kollégákat!

Tisztelt Szülők!
Kedves Kollégák!

Október 18-án (kedden) 17.00 órától báli táncos megbeszélést tartunk (szülők-pedagógusok tánca)! Nagy-nagy szeretettel várjuk a régi is új táncosokat egyaránt! Az érdeklődőket is szeretettel várjuk, akik nem döntötték el, hogy szeretnének-e táncolni! 🙏Nagyon szeretnénk, ha idén is sokan lennénk. A jó hangulatú táncpróbák, kikapcsolódás garantált! 💃🕺


Pályaválasztási szülői értekezlet

Tisztelt 8. évfolyamos Szülők, Gyerekek!

Egyre közeledik az az idő, amikor el kell dönteni, hogy merre tovább. 2022. 10. 18-án (kedden) 18.00 órától pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, melyen kötelező a részvétel a 8. évfolyamos tanulóknak, szülőknek. Nem könnyű döntés a pályaválasztás, ami a szülőknek és diákoknak is óriási kihívást jelent. Megbeszéljük a felvételi eljárással kapcsolatos határidőket, az írásbeli vizsgára való jelentkezés módját, s tájékoztatjuk a megjelenteket arról, hogy a nyolcadik osztály befejezése után milyen irányban lehet tovább haladni. A pályaválasztási szülői értekezleten jelen lesznek a környező iskolák intézményvezetői, képviselői, akik röviden bemutatják intézményüket!

Helyszín: 2370 Dabas, Iskola utca 1. Főépület, Földszint ebédlő.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Intézményi tanfelügyelet

Intézményünkben 2022. október 14-én az Oktatási Hivatal informatikai rendszerében rögzítettek alapján intézményi tanfelügyeleti eljárásra kerül sor. Az ellenőrzés célja, hogy iránymutatást adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a köznevelési intézmény hogyan valósította meg a pedagógiai programjában és a munkatervében, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 150. § (3) bekezdése szerinti intézkedési tervben foglaltakat.
Ezzel kapcsolatban helyszíni ellenőrzést is végeznek. A helyszíni ellenőrzés célja, hogy a szakértők az előzetes felkészülés során a dokumentumelemzés alapján szerzett információikat pontosítsák, kiegészítsék, és annak valóságtartalmáról meggyőződjenek; az intézményben folyó nevelő-oktató munkáról új információkat szerezzenek.
Kérem a szülőket, akik jelentkeztek a csoportos interjúra az SZMK-s szülőknél, vagy az osztályfőnöknél, hogy holnap 09.20-kor (09.30-tók kezdődik) jelenjenek meg intézményünkben!
Időpont: 2022. 10. 14 (péntek) 09.30.
Helyszín: 2370 Dabas, Iskola utca 1. Főépület II. emelet 18-as terem.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

KRÉTA üzenetek

Tisztelt Szülők!

A KRÉTA fejlesztők által néhány hete módosításra került minden intézményi Üzenetküldési Mátrix, amivel a Szülői és Tanulói közvetlen üzenetküldés kikapcsolásra került, mert intézményi bejelentésekből kiindulva azt tapasztalták, hogy több intézmény esetében is adathalász, kártékony állományok jelentek meg a felhasználók egymásnak küldött üzeneteiben. Ezért a szülők nem tudtak üzeneteket küldeni. Kérem, hogy a jövőben fordítson mindenki figyelmet (pedagógus, tanuló, szülő) az ilyen levelek veszélyességére, a legtöbbször ismerőstől érkező levelekben található letöltési linkek, állományok biztonságos kezelésére.

A funkciót visszakapcsoltam, így újra tudnak üzenetet küldeni.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Változások a tanév rendjében

A rendelet alapján a következő változások vannak a tanévben:

  • Őszi szünet – nem lesz. A rendelet szerint „a 2022/2023-as tanévben az őszi szünet nem adható ki”. Némi vigaszt jelenthet, hogy mindenszentek (november 1.) idén keddre esik, és akkor lesz egy négynapos hosszú hétvége, mert az előtte lévő hétfőt egy szombati napon dolgozzuk le.
  • Téli szünet – a szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda),
    a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).
  • Tavaszi szünet – ezt nem érinti a módosítás, az eredeti rendelet szerint a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

A most megjelent módosításnak van még egy fontos része. A tanév utolsó tanítási napja nem 2023. június 15. (csütörtök), hanem 2023. június 16. (péntek) lesz.

tanév rendje szerint „az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti”. Ennek megfelelően a kiadható tanítás nélküli munkanapokról a küzeljövőben fogunk dönteni!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Októberi programok

10. 03 – 10. 07 – Erdők-hete
10. 04, 16.30 – Iskolaszék értekezlet
10. 04, 17.30 – SZMK értekezlet (nagyon fontos jönni intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés miatt, amiben a szülőknek is szerepük lesz október 14-én)
10. 05 – Erdőismereti foglalkozás, látogatás a füvészkertbe – 5. évfolyam
10. 05 – Kirándulás a vizeserdőbe – 6-7-8. évfolyam
10. 06 – Megemlékezés az Aradi vértanúkról
10. 10 – Pályaválasztási kompetenciamérés vége – 8. évfolyam
10. 10, 08.00 – 14. terem 1. csoport, Szövegértés-matematika bemeneti mérés 8. évfolyam 17 fő
10. 10, 08.00 – 17. terem 2. csoport, Szövegértés-matematika bemeneti mérés 8. évfolyam 16 fő
10. 10, 13.00 – 14. terem 3. csoport, Szövegértés-matematika bemeneti mérés 8. évfolyam 16 fő
10. 11, 08.00 – 14. terem 1. csoport, Természettudomány-idegen nyelv bemeneti mérés 8. évfolyam 17 fő
10. 11, 08.00 – 17. terem 2. csoport, Természettudomány-idegen nyelv bemeneti mérés 8. évfolyam 16 fő
10. 11, 13.00 – 14. terem 3. csoport, Természettudomány-idegen nyelv bemeneti mérés 8. évfolyam 16 fő
10. 14 – Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés
10. 15 – Tanítás nélküli munkanap (szombat) – a gyermekek nem jönnek
10. 18 – Pályaorientációs nap – 7-8. évfolyam
10. 18, 17.00 – Báli táncos megbeszélés (szülők-pedagógusok tánca)
10. 18, 18.00 – Pályaválasztási szülői értekezlet – 8. évfolyam (8. évfolyamos gyermekeknek, szülőknek KÖTELEZŐ)
10. 21, 08.00 – Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójáról
10. 24 – Tök jó nap az alsóban
10. 24 – Happy Halloween angol-német szövegértési verseny
10. 24. 08.00 – 14. terem 1. csoport, Szövegértés-matematika bemeneti mérés 6. évfolyam 18 fő
10. 24. 08.00 – 17. terem 2. csoport, Szövegértés-matematika bemeneti mérés 6. évfolyam 18 fő
10. 24. 13.00 – 14. terem 3. csoport, Szövegértés-matematika bemeneti mérés 6. évfolyam 14 fő
10. 25. 08.00 – 14. terem 1. csoport, Természettudomány-idegen nyelv bemeneti mérés 6. évfolyam 18 fő
10. 25. 08.00 – 17. terem 2. csoport, Természettudomány-idegen nyelv bemeneti mérés 6. évfolyam 18 fő
10. 25. 13.00 – 14. terem 3. csoport, Természettudomány-idegen nyelv bemeneti mérés 6. évfolyam 14 fő

Az új kormányrendelet szerint „a 2022/2023-as tanévben az őszi szünet nem adható ki”. Némi vigaszt jelenthet, hogy mindenszentek (november 1.) idén keddre esik, és akkor lesz egy négynapos hosszú hétvége, mert az előtte lévő hétfőt egy szombati napon dolgozzuk le. A következő értekezleten beszélünk az új rendelet miatt a tanítás nélküli munkanapok áthelyezéséről, módosításáról a tanévben. Kérem a kedves szülőket, figyeljék! A méréseken a részvétel KÖTELEZŐ!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető