Információk

A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolában a tankönyvosztás, étkezés beiratkozás, torna pólók rendelése és a nyakkendők vásárlása 2023. 08. 28-án lesz.

Tankönyvosztás: 8.00-18.00.

Étkezés beiratkozás, napközis beiratás: 8.00-16.00 Helyszín: Ebédlő (Ebédidő: 12.00-12.30-ig)

PÓTBEÍRATKOZÁSRA LEHETŐSÉG NINCS!

Étkezés beiratkozásához tudnivalók a szülők részére:

Kérem, a beiratkozás zökkenőmentessége érdekében, amennyiben van rá lehetősége, a honlapon megtalálható dokumentumokat (nyilatkozat, kérelem) kitöltve szíveskedjen a beiratkozásra hozni.

Kérjük, hogy:

• kérelmét önállóan vagy meghatalmazott segítségével juttassa el hozzánk! Gyermek NEM intézkedhet ez ügyben.

• kedvezményeinek érvényesítéséhez szerezze be az összes szükséges igazoló okmányt/okiratot, mert azok hiányában csak teljes árú étkezést tud gyermekének igényelni! Ezen okiratok eredeti példányát hozza magával, melyeket a beiratkozás helyszínén lemásolunk. Ezen iratok mindegyike a tanévkezdéshez képest legalább +30 nap érvényességgel kell rendelkezzen!

• gyermekének teljes nevét adja meg, a gyermek személyes okmányainak megfelelően!

• tüntesse fel a gyermek a címben jelzett tanévben aktuális osztályának pontos megjelölését! (Például: 4. a)

• töltse ki a gyermek intézményének megnevezését is!

• mindenképp jelölje be, melyik étkezéseket szeretné igényelni!

• mindenképp jelölje be a kedvezményre való jogosultságát!

• töltse ki az oktatási azonosító mezőit, melyhez a gyermek diákigazolványán megtalálja a 11 jegyű azonosítót!

• kérelmezőként a szülő/gondviselő nevét adja meg!

• címként azt a helyet adja meg, ahol a gyermek életvitelszerűen tartózkodik, annak érdekében, hogy amennyiben esetlegesen újabb vészhelyzetben házhozszállítást igényelne, úgy a megfelelő címre lehessen kézbesíteni az igényelt ételt!

• adja meg emailcímét, hogy az étkezésekkel, ügyintézéssel kapcsolatos értesítéseket könnyebben, gyorsabban tudjuk kézbesíteni! Az emailcím megadása nem kötelező.

• amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatos, a kérelmező adataitól eltérő számlázási adatokat szeretne megadni, azt a beiratkozáskor az ügyintézőnek jelezze!

• amennyiben az étkezést meghatalmazott útján szeretné igényelni, töltse ki a MEGHATALMAZÁS nevű nyomtatványt, vagy annak megfelelő tartalmú kézzel írt dokumentumot használjon!

• diétás étkezéssel kapcsolatos igényét a beiratkozáskor jelezze!

Iskolai gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

• Kérelem étkezéshez a 2023/24. tanévre

• (Szükség esetén:) Meghatalmazás

• Diétás étkezés igazolásához szakorvosi igazolás

A kérelem, meghatalmazás, nyilatkozat letölthető a dokumentumok menüpontból.