Beiratkozás 2018/2019

Időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
2018. április 12. (péntek) 8-18 óra között

A beiratkozás módjai:

1. Papír alapú adminisztrációval:

A törvényes képviselők személyesen megjelennek az intézményben az összes, beiratkozáshoz szükséges személyes dokumentummal és nyilatkozattal.

2. Elektronikus jelentkezés (E-ügyintézés lehetősége):

Az elektronikus ügyintézési felületen: a meglévő gondviselői hozzáféréssel, vagy akinek még nincs, új ideiglenes felhasználó létrehozásával a https://eugyintezes.e-kreta.hu felületen. Itt kell rögzíteni a beiratkozást, illetve feltölteni a szükséges dokumentumokat. 
Az általános iskolák az online jelentkezéseket 2019. április 12. 12:00 óráig fogadják.

Fontos: A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy melyik jelentkezési módot választotta – minden szülőnek / törvényes képviselőnek SZEMÉLYESEN meg kell jelennie az intézményben, és be kell mutatnia a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányát!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (vagy születési anyakönyvi kivonat);
-a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
-TAJ kártya;
-az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
– óvodai szakvélemény;
– szakértői bizottság szakértői véleménye;
– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye.
-nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (1.sz.melléklet, e-ügyintézést választók esetében a rendszerből automatikusan generálódik, egyébként letölthető honlapunkról);
-nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (2.sz. melléklet – e-ügyintézést választók esetében a rendszerből automatikusan generálódik, egyébként letölthető honlapunkról);
-hozzájáruló nyilatkozat tanulóról fénykép, videó vagy hanganyag készítéséhez és közzétételéhez (letölthető honlapunkról);
-etika / hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozat (letölthető honlapunkról);
-diákigazolvány igényléshez a Kormányhivatal (Okmányiroda) által kiadott NEK azonosító.

A beiratás helye:
Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola Tanuszodás épülete igazgató-helyettesi iroda. (2370 Dabas, Iskola utva 1.).

Tisztelettel:
Tamás Roland
Intézményvezető