Etika / hit- és erkölcstan

A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévben az etika tantárgy oktatása mellett az alábbi egyházak vállalták a hit- és erkölcstan oktatását:

– Magyar Katolikus Egyház
– Magyarországi Református Egyház
– Magyarországi Evangélikus Egyház

Az egyéb vallással, hitoktatással kapcsolatos igényeket, kéréseket kérjük az igazgato@kossuth-dabas.sulinet.hu e-mail címen jelezni.

A leendő első évfolyamosok szülei a beiratkozásnál nyilatkoznak, a többi évfolyamon tanuló diák pedig 2019. május 20-ig módosíthatja választását a dokumentumok között megtalálható nyomtatványon.

Tisztelettel:
Tamás Roland
Intézményvezető