Hit- és erkölcstan tájékoztató nap

Az EMMI rendelet 182/A. § (1)-(2) bekezdésének megfelelve iskolánk etika és hit- és erkölcstan oktatás megszervezésének eljárásrendje szerint a holnapi napon 2019. március 05-én 17.00 órától tájékoztató napot tartunk szülőknek az iskolánkban folyó ehhez kapcsolatos oktatásról iskolánk főépületének 3-as termében. A tájékoztatón jelen lesznek a hitoktatók, erkölcstant oktatók és az intézmény vezetője.

Tisztelettel:
Tamás Roland
Intézményvezető