Intézményi tanfelügyelet

Intézményünkben 2022. október 14-én az Oktatási Hivatal informatikai rendszerében rögzítettek alapján intézményi tanfelügyeleti eljárásra kerül sor. Az ellenőrzés célja, hogy iránymutatást adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a köznevelési intézmény hogyan valósította meg a pedagógiai programjában és a munkatervében, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 150. § (3) bekezdése szerinti intézkedési tervben foglaltakat.
Ezzel kapcsolatban helyszíni ellenőrzést is végeznek. A helyszíni ellenőrzés célja, hogy a szakértők az előzetes felkészülés során a dokumentumelemzés alapján szerzett információikat pontosítsák, kiegészítsék, és annak valóságtartalmáról meggyőződjenek; az intézményben folyó nevelő-oktató munkáról új információkat szerezzenek.
Kérem a szülőket, akik jelentkeztek a csoportos interjúra az SZMK-s szülőknél, vagy az osztályfőnöknél, hogy holnap 09.20-kor (09.30-tók kezdődik) jelenjenek meg intézményünkben!
Időpont: 2022. 10. 14 (péntek) 09.30.
Helyszín: 2370 Dabas, Iskola utca 1. Főépület II. emelet 18-as terem.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető