Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat

A Tinta Könyvkiadó 2022. február 08. és március 11. között pályázatot írt ki, melynek célja az iskolai és közkönyvtárak könyvállományainak bővítése, beszerzése volt. Végeztek ugyanis a közelmúltban egy reprezentatív felmérést, mely kimutatta, hogy az oktatásban használt segédkönyvek, módszertani útmutatók elavultak, régiek. A TINTA Könyvkiadóhoz, melynek kiadványait többek között az Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal is elismerte, egy pályázati űrlapon lehetett jeleznie a könyvtárak, tanintézetek alapítványainak, illetve fenntartóinak, mely pályázatba bevont szakkönyveket kívánják megrendelni. A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola élt a meghirdetett pályázati lehetőséggel. A mai napon megkapta az intézmény a főként magyarórákon jól használható szakkönyveket, munkafüzeteket. Könyvállományunk gyarapodott szövegértést, szókincset, grammatikai ismereteket begyakoroltató szakkönyvekkel, továbbá szótárakkal, verses kötettel, mesegyűjteménnyel. Köszönjük a lehetőséget!

Birinszki Annamária
magyar szakos tanár