Oltás információk

Iskola: Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola

Oltás helye: Védőnői Tanácsadó (2370 Dabas Bartók Béla u. 46.)

Oltás ideje: 2021.08.31. 11:00

A tanuló az oltásra hozza magával:

– TAJ kártya

– lakcím kártya

– személyazonosító igazolvány ha van.

Az oltással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Csak az a tanuló oltható, aki rendelkezik a törvényes képviselő által is aláírt jelentkezési lappal és hozzájáruló nyilatkozattal. A jelentkezési lapokat az iskolaorvosok – az EESZT-ben történő rögzítést követően – összegyűjtik és átadják a járási hivatal részére.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető