Szintvizsga 8. évfolyam

A szülők az iskolától folyamatos, következetes nevelést, oktatást várnak, valamint a gyermekeik képességeikhez és szükségleteikhez igazodó sokoldalú személyiségfejlesztést. Igénylik, hogy az iskolai élet színes és változatos legyen, s hogy az intézmény rendelkezzen olyan pedagógiai színterekkel, amelyek sokféle tanulói tevékenység megvalósítására alkalmasak.

Célunk:

  • Tanulóink folyamatos tanuláshoz szoktatása, egy végső megmérettetés elé állítása. Magas színvonalú és sokszínű tapasztalatszerzéssel növeljük a tanulók alkalmazásképes tudását, hogy sokoldalúan tájékozottak legyenek.
  • Felkészítsük  a tanulókat az általános iskolai- majd középiskolai tanulmányokra, és biztosítsuk, hogy érdeklődésüknek, képességeiknek, eredményeiknek, pályaválasztási szándékaiknak megfelelően tanulhassanak.
  •  A tanulók képességeiknek és kulcskompetenciáiknak – lehetőség szerinti – egyénre szabott fejlesztése.
  • A sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.

A saját munkájukért, cselekedetükért érzett felelősségtudat növelése érdekében a kompetenciaméréshez igazodva a hatodik és nyolcadik évfolyamon a második félévben szintvizsgát tartunk.

A vizsga célja: az, hogy a tanuló számot adjon arról, milyen mértékben sajátította el a helyi tantervben a továbbhaladás feltételeként megfogalmazott kompetenciákat. A felkészülés során a tanuló rendszerezze tudását és ismételje át az eddig tanultakat.

Lebonyolítás: Szóbeli vizsgáknál 3 tanulót hív be a 3 fős bizottság. Az első felelő felkészülésére 10 percet számolunk, a továbbiak addig készülnek, amíg az előttük sorra kerülők felelnek. Jegyzet, vázlat készítéséhez minden tanulónak lapot biztosítunk. A magyar, az angol és a történelem szóbeli egy napon lesz, a vizsgázó egyszerre húz mindhárom tárgyból, felkészül, és egymás után felel mind a háromból.

A 8. évfolyamos szintvizsgájáról készült képek megtekintéséhez kattintson a fotóra.

Tamás Roland
intézményvezető