Szociális segítő

Tisztelt Szülők!


Idén Oláh Ramóna a szociális segítő az iskolánkban. A szociális segítő tevékenységének célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik részére támogatást nyújtani a sikeres iskolai munka és a továbbtanulás érdekében, a gyerekek szociális hátterének támogatásával. További cél a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, családi, nevelő háttér formálása, így hidat képezve akár szülő-gyermek, szülő-pedagógus, gyermek-pedagógus között.A megvalósítás az iskolán keresztül, az osztályfőnökkel közösen, a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat családgondozóinak segítségével, együttműködve az iskolai gyermekvédelmi felelősökkel, iskolai pedagógus asszisztensekkel valósul meg.Feladata a tanácsadás a tanulóknak és szülőknek az iskolai és egyéb élethelyzetek nehézségeiben; tanácsadás tanár-diák konfliktusban, szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség, pályázati tanácsadás; tanácsadás és közvetítés szülő-gyerek kapcsolatban; diákok-szülők delegálása különböző szakszolgálatokhoz (speciális tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, gyámügy, munkaügyi hivatal, drogambulancia stb.)
Fogadó órája minden pénteken 08:00-11:30 az iskolában van, illetve más, előre egyeztetett időpontban is elérhető.

Telefonszám: 0670/198-7174
E-mail cím: o.ramona@dabasicsaladsegito.hu
Forduljanak hozzá bizalommal!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető