Sztrájk információk

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közös sztrájkbizottsága 2022. március 16. napjától határozatlan idejű sztrájkot hirdetett. Ezen kezdeményezéshez iskolánk több pedagógusa is csatlakozott. A sztrájk idején csak a 36/2022. (II.11.) Korm. rendelet határozza meg a köznevelési intézményekben a sztrájk alatt biztosítandó még elégséges szolgáltatás mértékét, amelyeket biztosítunk:

  1. Minden, a sztrájkkal érintett munkanapon reggel 7 óra és általános iskola esetében 17 óra között felügyeletet biztosítunk helyben.
  2. A járványhelyzetre tekintettel oly módon, hogy minden gyermek, tanuló csak azokkal a társaival tartózkodhat egy helyiségben a felügyelet biztosítása során, akikkel a sztrájkot megelőzően is a járványügyi intézkedések betartásával együtt lehet.
  3. Minden csoportban, osztályban legalább egy, szakképesítéssel rendelkező pedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens rendelkezésre áll.
  4. A sztrájkkal érintett köznevelési intézményekben a felügyelet ideje alatt biztosítjuk a germekek, tanulók számára az étkeztetést a közétkeztetési, egészségügyi, szakmai szabályok betartásával, a sztrájk előtti időszakra jellemző, megszokott helyen, módon, alkalommal és időpontokban.
  5. Tanulóink számára a sztrájk első napjától kezdődően még elégséges szolgáltatásként biztosítjuk a valamennyi tantárgyra vonatkozóan a tanítási órák 50%-ának megtartását.
  6. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a gyermekek életének, testi és lelki épségének megóvása érdekében biztosítjuk a sztrájkot megelőzően fennállt körülmények között és helyszínen a szakmai szabályoknak megfelelő, változatlan személyek által nyújtott ellátást (ideértve valamennyi foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást).

    Az oktatásban való részvétel alapjog, úgyhogy sztrájktól függetlenül várjuk a gyermekeket a fenti elégséges szolgáltatások mellett. A sztrájkban nem részt vevő Kollégák osztályait ez nem érinti.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető