Tájékoztató az etika / hit-és erkölcstan oktatás megszervezéséről

Iskolánkban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján szervezzük az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-oktatást.
A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban, a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan 2020. március 3-án 17.00 órai kezdettel szülői tájékoztatót tartunk.
Helye: 2370 Dabas, Iskola utca 1. Főépület, földszint 2-es terem.
Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével az erre kiadott formanyomtatványon.
A leendő első osztályosok szülei a beiratkozáskor választanak, mely április közepén várható.
Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető