Tájékoztató az új járványügyi eljárásrendről

Január 14-én megjelent az új járványügyi eljárásrend, mely 2022. 01. 15-től hatályos.
A karantén elrendelés új menetéről és időtartamáról a járványügyi hatóság dönt, minden esetben az általuk kiadott határozatban foglaltak az irányadók. Sajnos a mai napon 7 osztályunkban alakult ki COVID érintettség.
A 2022. január 15-ét követő igazolt koronavírusos esetekben már nem kerül sor 1-6. évfolyamokon sem tantermen kívüli digitális munkarend elrendelésére (úgy, mint eddig a 7-8. évfolyamon), tehát a karanténba nem kerülő (oltott, vagy védettségi igazolvánnyal rendelkező) tanulóknak jelenléti oktatás van. Mi az EESZT rendszeren keresztül tudjuk, hogy melyik gyermek oltott.
Miniszter úr levele alapján azonban lehetőség van arra, hogy a karanténba kerülő tanulók otthonról online bekapcsolódhassanak az oktatásba. Ez akkor lehetséges, ha az ehhez szükséges technikai feltételek adottak az intézményben az intézmény nevelőtestülete, illetve a pedagógus ezt vállalja, mi ezt szeretnénk minden esetben megoldani! Ha nincsenek oltottak, akkor a gyakorlatban ez úgy nézhet ki, hogy a jelenléti oktatás folyik a tanteremben, a karanténban lévők otthonról hallgathatják az órát valamilyen az intézmény által használt platform segítségével. Erről bővebben az osztályfőnök ad felvilágosítást. Sajnos az otthon lévő tanulók hiányzóként vannak adminisztrálva, osztályzatot nem kaphatnak. A karantén elrendelő határozat az eddigiekhez hasonlóan igazolja a hiányzást. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tudjuk biztosítani az otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét, a hiányzó tanulók/szülők számára a KRÉTA rendszeren keresztül megküldjük az előrehaladáshoz szükséges információkat (órai tananyag, házi feladat). A járványügyi hatóság/tankerület továbbra sem fogadja el az otthon végzett gyorstesztek eredményét, ezért mindenképpen kérjék gyermekorvosukat, hogy kezdeményezze a tesztelést hivatalos úton!

Továbbra is kérjük, hogy akinek gyermeke lázas vagy hőemelkedése van, köhög, fáradékony vagy fejfájásra panaszkodik, ne engedje betegen iskolába a tanulót, hanem a tünetekről tájékoztassák a gyermekorvost, és kérjenek tesztelést!

Mindenkinek jó egészséget kívánva:
Tamás Roland
intézményvezető