Tavalyi kompetenciamérés eredményei elérhetőek

Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdésében szabályozott országos mérések 2022. április 20. és május 31. között kerültek megszervezésre. Az Oktatási Hivatal a mérésekről tanulói szintű jelentéseket készített.

Az említett Tanulói jelentések a https://okm.kir.hu/fit2/ oldalon érhetők el.

Ezek a jelentések a 2022. tavaszi digitális országos mérésben részt vevő tanulók szövegértés, matematika, természettudomány, angol és német nyelvi eredményeit közlik. A tanulói elemzést a tanuló mérési azonosítójának ismeretében csak az arra jogosult (diák, szülő, iskola) tekintheti meg.

Tisztelettel:
Tamás Roland
igazgató