Új alapítvány!

Tisztelt Idelátogatók!

Nagy örömünkre szolgál, hogy megalakult iskolánk új alapítványa! Egyelőre csak utalással lehet támogatni céljaikat! Részletek hamarosan!
Név: Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskoláért Alapítvány
Nyílvántartási szám: 13-01-0004085
Adószám: 19233576-1-13
Számlaszám: 50420300-10001064

Céljaink:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.
Elősegíti az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását nyelvtanárok alkalmazásával, képzésük támogatásával, külföldi tanulmányútjaik szervezésével.
Hozzájárul a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez.
Ennek érdekében külföldi iskolákkal keres kapcsolatot és külföldi utakat szervez.
Elősegíti a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását, a számítástechnikai oktatás fejlesztését.
Bármely tanulmányi területen tehetséges és rászoruló tanulók
támogatása.
Nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése.
A tanulókkal kiemelkedően foglalkozók, eredményeket elérők elismerése, támogatása.
Az iskolai költségvetésben nem biztosított oktatási, nevelési,
környezeti feltételek javítása, műszakik, technikai
berendezések beszerzése.
Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok (osztálykirándulások, erdei iskola,
sportversenyek, táborok stb.) támogatása.
Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megőrzése.
Tudományos tevékenység, kutatás.
Növeli az oktatásban részt vevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
Támogatja a rászoruló, hátrányos helyzetű vagy arra érdemes tanulók iskolán kívüli tevékenységeit.
Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök indításának kezdeményezése, finanszírozása.
Hozzájárul a neveléssel összefüggő programok szervezéséhez.
Segítséget nyújt a számítástechnikai oktatás fejlesztéséhez.
Támogatja az iskolában folyó sport és művészeti tevékenységet.
Rendezvények szervezése, támogatása. A célok eléréséhez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosításának elősegítése.
Iskolai felszereléseinek állagmegóvása, pótlása.

Tisztelettel:
Tamás Roland
igazgató