Változás – SZMK, iskolaszék

Iskolaszék értekezlet: 2021. 10. 18 – Hétfő, 17.00 óra.
SZMK értekezlet: 2021. 10. 18 – Hétfő, 18.00 óra.

Tisztelettel:
Kassa Nikolette
SZMK elnök

Tamás Roland
intézményvezető