Iskolánkról

Iskolánk a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola két épületben működik. A névadó szellemisége, történelmi nagysága példát ad minden nevelőnek, diáknak.

Pedagógiai hitvallásunk

Elfogadó, szeretetteljes légkörben nevelni és oktatni a tanulókat a partnereinkkel jó együttműködésben. Alapfeladatainkon túl próbálunk megfelelni a különféle szülői és gyermeki elvárásoknak.

Választható foglalkozások: néptánc, játszóház, kézművesség, szakkörök. Az egészséges életmód szempontjából kiemelt az úszásoktatás és a sokféle sport. Szép eredményeket értünk el: atlétikában, kézilabdában és láb-toll labdában.

Jogos szülői és tanulói igénynek teszünk eleget azzal, hogy kiemelten kezeljük a nyelvoktatást és az informatikát.

Tevékenység

Az iskola alapfeladata az iskoláskorúak nyolc évfolyamos általános iskolai oktatása. Az iskolában 3. osztálytól folyik a nyelvoktatás, 5. osztálytól számítástechnika oktatása folyik csoportbontásban. A tanulók ezen kívül szakkörökön, korrepetálásokon, felzárkóztató foglalkoztatásokon vehetnek részt, biztosított számukra a mindennapos testedzés lehetősége. Az iskola Tanuszodájában már kisiskolás kortól úszásoktatás folyik.

Az iskola kiegészítő tevékenységként biztosítja az iskolások napközi otthoni ellátását, az iskolai étkeztetést, logopédiai ellátását, rendszeres egészségügyi felügyeletüket. A tanulók számára kulturális programokat, kirándulásokat, táborokat szervez. Igény szerint részt vehetnek az iskolások hittan órákon is. A több mint 400 fős diákság oktatásáról, neveléséről több mint 30 pedagógus gondoskodik. Az iskolát részletesebben az iskolai nyílt napon ismerhetik meg az érdeklődő szülők és diákok.

Névadónk – Kossuth Lajos

Dolgozóink

Dokumentumok

Igazgatói köszöntő