Tisztelt Szülők!

Tisztelt Szülők!

Az egészséges tanulók esetleges otthon maradása – a vírushelyzetre hivatkozással – csak egyéni, a KRÉTA e-ügyintézés felületén az intézményvezetőnek címzett kérelem benyújtásával lehetséges. A gyermek hiányzásának igazolására a Tanulói mulasztás igazolása (TMGI) ügyet kell indítani! Amennyiben bárki kérelmezi gyermekének a jelenléti oktatás alóli felmentését, a tanulmányokban való továbbhaladás, illetve a felkészülés a szülő felelőssége és feladata.
Tisztelettel:Tamás Roland
intézményvezető

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Jelenléti oktatás – 2021. 04. 19

Tisztelt Szülő! Kedves Gyerekek!

Az Operatív Törzs javaslata és a vonatkozó kormányrendelet értelmében 2021. április 19-től az 1-4. évfolyamon visszatér a jelenléti oktatás, a felsőben marad a digitális munkarend. Ennek megfelelően szeretettel várjuk a tanulóinkat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolába!

2021. 04. 16-án pénteken a szokásos módon élőben a közösségi oldalunkon tartok tájékoztatást a Szülők, Gyermekek részére.

Az alábbiakról tájékoztatjuk a Szülőket:

 1. Az épület teljes takarítását, fertőtlenítését a szünetben elvégeztük.
 2. A jelenléti oktatás visszaállításával egyszerre érvényben maradnak minden olyan védelmi intézkedések, amelyek alapvetően szolgálják az iskola tanulóinak és dolgozóinak egészségvédelmét. A beléptetés a két főbejáraton keresztül, (főépület, kupolás épület) testhőmérséklet mérésével és kézfertőtlenítés után lehetséges. Szülőket továbbra sem engedhetünk be csak külön intézményvezetői engedéllyel. Az arcmaszk használata a közösségi terekben mindenki számára kötelező, a tanórákon önkéntes, de nem tilos!
 3. Aki meg tudja oldani a délutáni hazavitelt, ahogyan az elmúlt időszakban, az megköszönjük.
 4. Iskolába továbbra is kizárólag egészséges állapotban szabad jönni. Fokozottan ügyeljünk arra, hogy megóvjuk az iskola közösségét a járvány terjedésétől!
 5. A megbetegedés miatti mulasztást kizárólag orvosi igazolással lehet igazolni, és az iskolába való visszatérés is kizárólag az orvos által kiállított igazolással lehetséges.
 6. Továbbra is kérjük a szülők, gondviselők azonnali tájékoztatását, amennyiben megbetegedés van a családban, és a tanulóink közül bárki kontaktszemélynek minősül.
 7. Az egészséges tanulók esetleges otthon maradása – a vírushelyzetre hivatkozással – csak egyéni, a KRÉTA e-ügyintézés felületén az intézményvezetőnek címzett kérelem benyújtásával lehetséges.
 8. Amennyiben bárki kérelmezi gyermekének a jelenléti oktatás alóli felmentését, a tanulmányokban való továbbhaladás, illetve a felkészülés a szülő felelőssége és feladata, amelyben természetesen kérheti az osztályfőnök és a szaktanárok segítségét.
 9. A jelenléti oktatás mellett párhuzamosan digitális online oktatást nem tudunk biztosítani.
 10. Szeretnénk felhívni a figyelmét mindenkinek, ahol korábban étkezett a gyermek bármilyen formában az iskolában, hogy az online oktatás végével a gyermekek újra bekerülnek a rendszerbe a korábbi beállításoknak megfelelően. Tehát kérünk mindenkit, ahol a gyermek valamilyen okból nem jelenik meg az iskolában, vagy nem kér a továbbiakban étkezést hétfőtől, az jelezze péntek (04. 16) 10.00 óráig az iskola felé szándékát, hogy még módosítható legyen a gyermek étkezési státusza.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Beiratkozás plusz információk

Tisztelt Szülő!

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10 – 16. között lesz lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

(Az e-Ügyintézés “Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület)

A beiratkozási felület használatához az alábbi címen talál segédanyagot:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Az online beiratkozással kapcsolatban felhívjuk a figyelmét a következőkre:

1. Kérjük a személyes adatok PONTOS kitöltését a felületen! Különösen ügyeljen a szülői elérhetőségek (telefon, e-mail cím) pontos megadására.

2. Kötelező a gyermek lakcímkártyájának feltöltése (olvasható módon).

3. Amennyiben a nem körzetes iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor Kérelem indoklása, megjegyzés részben az indoklás mellett szükséges feltüntetnie a kötelező felvételt biztosító iskola nevét és címét is! Itt jelezheti egyéb kéréseit is az iskola felé.

4. Feltétlenül nyilatkoznia kell arról, ha gyermeke rendelkezik SNI vagy BTM szakértői határozattal, valamint a hátrányos helyzet megállapítását igazoló dokumentummal. A sajátos nevelési igény (SNI) esetében kérjük a szakértői vélemény feltöltését.

5. Kérjük, a beiratkozás során nyilatkozzon az etika vagy a hit- és erkölcstan oktatásának választásáról. A hit- és erkölcstan választása esetén az egyház megjelölését is kérjük.

6. Nyilatkozatot kell tennie arról is, ha gyermekét egyedül neveli. Az egyedüli felügyeleti jogról szóló határozatot kérjük feltölteni a felületre!

7. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, illetve ha a beiratkozási kérelmét szeretné visszavonni, akkor e-mailben, a zoldsuli@kossuth-dabas.sulinet.hu címre szíveskedjék jelezni intézményünk felé visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.

Aki személyesen szeretne jönni, annak az alábbi telefonszámokon lehet időpontot egyeztetni a beiratkozásra délelőttönként 09.00-12.00 óra között: 0629360396 és 06307939575.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Adó 1%

Kérjük, hogy jövedelemadójuk 1%-át ajánlják fel a diákok magasabb színvonalú oktatása érdekében a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola számítástechnikai eszközeinek fejlesztésére létesített alapítványnak. Az idén még ide lehet!

Kossuth Iskolai Informatikai és Számítástechnikai Alapítvány
Adószám: 18678802-1-13

Bankszámlaszám (közvetlen utalás): 10103829-08618838-00000000

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető


Beiratkozás 2021/2022

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettOnline jelentkezésnél szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése is!

Ez a következőképpen alakul az iskolánkban:

 • Időpontja:

2021. április 15. 08.00-14.00-ig.

2021. április 16. 13.00-19.00-ig.

 • Helyszín: 2370 Dabas, Iskola utca 1. Főépület/Aula. Várakozás az épületen kívül.
 • Az iskolába csak testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után lehet belépni, a maszk viselése kötelező. Egyszerre csak egy gyermek törvényes képviselői tartózkodhatnak az épületben.
 • Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket arról, hogy hosszabb várakozási időre kell számítani, mivel minden jelentkezőt azonnal be kell rögzíteni nekünk a KRÉTA-rendszerbe.
 • Az alábbi telefonszámokon lehet időpontot egyeztetni a beiratkozásra délelőttönként 09.00-12.00 óra között: 0629360396 és 06307939575.

Amire szükség van:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • NEK adatlap – okmányirodából
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról – honlapról letölthető (www.klai.hu)
 • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről – honlapról letölthető (www.klai.hu)
 • Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról – honlapról letölthető (www.klai.hu)
 • Nyilatkozat kép- videó- hanganyag készítéséhez, közzétételéhez – honlapról letölthető (www.klai.hu)

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika oktatást választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.

Tamás Roland
intézményvezető

Étkeztetés tavaszi szünet

Tisztelt Szülők!

Szeretnénk jelezni, hogy a tavaszi szünet azon napjain is lehet étkezést igényelni, melyek nem minősülnek munkaszüneti napnak (április 1. és 6.). Ezért, aki rendelt az online oktatás ideje alatt ebédet a gyermeke részére és nem igényelné ezen a két napon az étkezést, az mindenképpen jelezzen az iskola felé, mert ez minden étkezőnél első rendeléskor automatikusan beállításra került!

Köszönettel:

Tamás Roland

intézményvezető


Ügyelet

Tisztelt Szülők!

18/2021.(III.06) EMMI határozat visszavonja a 17/2021.(III.5.) EMMI határozat 6.pontját.A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolában a mai napon fertőtlenítjük a tantermeket, így az iskolába leghamarabb 2021. 03. 09-től lehet kérni ügyeletet – kizárólag indokolt esetben – írásban, munkáltatói igazolás(okkal)sal a KRÉTÁ-n keresztül, vagy üzenetben az igazgato@klai.hu-n.

A kérelemben szerepelnie kell:
• gyermek neve;
• gyermek osztálya;
• reggel 8 órától hány óráig kívánják a felügyeletet igénybe venni;
• igényelnének-e étkezést gyermekük számára, és ha igen egyszerit, vagy háromszorit.

Étkezés elérhetőség: étkeztetes@klai.hu.
Étkeztetés telefonszám: 06704768088.
Az étkezések ügyintézése kizárólag írásos formában történik!

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kiscsoportos felügyelet esetén is magasabb a fertőzésveszély, mint ha gyermeke otthon tartózkodna, ezért csak a legszükségesebb esetekben ajánlott igénybe venni ezt a lehetőséget! Ha valaki felügyeletben van, az nem jelenti azt, hogy a gyermekkel – pláne ha többen vannak – az online oktatást meg tudjuk oldani. Így elkerülhetetlen, hogy estére marad a gyermekeknek a feladatvégzés!

Megértéseket köszönjük!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Magyarország Kormánya a 2021-es év első felét a Kerékpározás Évének nyilvánította, azzal a céllal, hogy az általános iskolai tanulók közlekedési alapvizsgát tegyenek.  A 4. – 7. évfolyamok számára a Kréta felületén belül létrehoztak egy Közlekedési Kisokos nevű feladatsort, mellyel fel lehet készülni a közlekedési alapvizsgára.

Mi az intézményben a március 8-12-i héten biztosítjuk a gyermekek számára a vizsga letételének feltételeit. A vizsgára bejelentkezés csak akkor lehetséges, ha az E-learning feladatsorát ezt megelőzően végigcsinálják.

A vizsgát az intézményben teszik le a gyermekek!

Kérjük tehát, hogy a tanulók saját nevükkel jelentkezzenek be a Krétába, csinálják végig a feladatokat (1-2 órát vesz igénybe, de megszakítható, és folytatható), hogy minél többen sikeresen letegyék az alapvizsgát.

A felületen való eligazodáshoz mellékelek néhány útmutatót:
Közlekedési kisokos elérése
Közlekedési kisokos e-Learning
Közlekedési kisokos munkafüzet

A gyerekek a belépéshez szükséges adatokat (hozzáférést, hogy legyen saját KRÉTÁ-juk) a mai nap folyamán személyre szólóan megkapták, kérjék tőlük!

Segítő támogatásukat megköszönve, tisztelettel:

Tamás Roland
intézményvezető

Dabas, 2021. március 2.