Tanáraink

Tamás Roland – intézményvezető, tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető

Szmiknya Erika – intézményvezető helyettes, magyar-angol szakos tanár

Dormány Józsefné – intézményvezető helyettes, tanító

Birinszki Annamária – magyar-német szakos tanár
Brezonyné Slézia Anett – földrajz – testnevelés szakos tanár 
Burián Erika – tanító
Dr. Bartháné Harsányi Nóra – tanító, angol-etika szakos tanár
Faragó Zsuzsa – gyógypedagógus
Farkasné Hajnal Ágnes – tanító
Farkas Krisztina Ilona – tanító
Gánóczy Nóra Gabriella – biológia – angol – könyvtár szakos tanár
Gogolák Tünde – tanító
Gula Andrea – tanító, magyar szakos tanár
Halengárné Latyák Ágnes – tanító
Hegyi Zsigmond – iskolapszichológus
Hűse Krisztina – gyógypedagógus
Juhászné Bábel Márta – informatika szakos tanár
Kabai Etelka Zsuzsanna – néptánc – ének szakos tanár
Kakucsi-Csapó Viktória – pedagógiai asszisztens
Kondics Csilla – tanító
Kosztolányi Edit – népművelő – földrajz szakos tanár
Králl Zoltán – testnevelés szakos tanár
Kubik Judit – tanító, fejlesztő pedagógus
Kuli Imre – testnevelés szakos tanár
Lakos Krisztina – tanító
Lukácsné Bereczki Orsolya – matematika, földrajz szakos tanár
Mitrik Milánné – pedagógiai asszisztens
Morva Ágnes Etel – tanító – rajz szakos tanár
Morváné Juhász Györgyi – tanító
Mrázné Kosztolányi Judit – magyar – történelem szakos tanár
Nemes Gabriella – tanító
Oravetz Anita – fejlesztő pedagógus
Székely Zoltán – óraadó tanár, matematika, technika
Papné Gogolák Márta – tanító
Pecsenyi Gizella – tanító
Rápolthy Zoltán – tanító
Réthi Gabriella – tanító
Svébisné Gréz Bianka – tanító
Schulczné Baji Ilona – matematika – kémia szakos tanár
Székelyné Mészáros Judit – angol – magyar szakos tanár
Szeltner Klára – tanító
Szepesvári Gizella – tanító, angol műveltség terület
Tamásné Szabó Judit – tanító, informatika műveltségi terület
Teknyős-Schulcz Tamara – német nyelv és irodalom szakos tanár, egészségtan
Tokai-Bujdosó Éva – tanító