Beiratkozás 2020/2021-es tanév

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelem a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza! Kérjem, figyelmesen olvassa el!

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

  1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
  • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

  • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezem, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét (hozzánk, de máshonnan), kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot iskolánkkal! E-mail elérhetőség: zoldsuli@kossuth-dabas.sulinet.hu.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A nyilatkozatokat a 2020-as évre vonatkozóan a szerdai napon közzé tesszük a honlapunk dokumentumok menüpontjában!

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor. Ez a szülők büntetőjogi felelőssége!

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézményünk biztosítja.

Felhívom a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, intézményünk lehetőséget biztosít az előzetesen e-mailben (zoldsuli@kossuth-dabas.sulinet.hu) vagy telefonon egyeztetett időpontban történő személyes ügyintézésre is (szerdán egész nap hívható: 0629360396 vagy 06307939575). Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.  I

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására szerdánként 8-16 óráig van lehetőség.

Fontos, hogy a beiratkozás után két héten belül – az intézménnyel egyeztetett módon – nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan tantárgyat vagy az etika tantárgyat választja, a hit és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit – és erkölcstan oktatást kéri megszervezni.

Felhívom a figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Tavaszi szünet!

Kedves Szülők, Kollégák, Gyermekek!

Nem módosul a tavaszi szünet időpontja, így a diákoknak és a tanároknak is lesz lehetőségük arra, hogy kicsit pihenjenek.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

Minden pedagógusnak, szülőnek, gyermeknek köszönöm az elmúlt hetek áldozatkész munkáját, mely a tantermen kívüli, digitális munkarendre való sikeres átállást lehetővé tette.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Videóhoz információk

Tisztelt Szülök, Kedves Gyerekek, Kollégák!

A Facebook csoportokban írtam a készülő “meglepetés videónkkal” kapcsolatban. Körülbelül az első 30 ember videójára lesz lehetőségünk, hogy bevágjam. Aki gondolja felvehet Kossuth-os pólót, Dabas Kézilabda Klubos, FC Dabasos mezt stb., ami jellemző ránk, a városra. Nem feltétlenül kell benn ülve a videót készíteni. Lehet kinn is. Lehet énekelni tevékenység közben, tanulás közben, játék közben. Legyünk kreatívak!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Google Classroom átállás

Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy intézményünk egységesen át fog állni a Google által biztosított online rendszerre. A Google Classroom egy oktatási feladatokat segítő digitális csomag, amellyel a tanárok gyorsan elkészíthetik és rendszerezhetik a feladatokat, hatékonyan adhatnak visszajelzéseket, és egyszerűen kommunikálhatnak osztályaikkal, csoportjaikkal. A diákok a „Tanterem” könnyen átlátható felületén keresztül gyorsan hozzájuthatnak a kiadott anyagokhoz, feladatokhoz, beadhatják munkájukat, és közvetlenül kommunikálhatnak tanáraikkal és társaikkal. Ezekre való feljelentkezésről az eKrétán keresztül, itt a honlapon, valamint az iskolai és osztály közösségi csoportokban is fogjuk Önöket tájékoztatni. Mindenkit regisztrálunk a rendszerbe. Elkészítjük a domain-es e-mail címeket minden tanulóra, nevelőre, elkészítjük a tantermeket és elkezdjük behúzni a tanárokat/tanulókat a tantermekbe. Ez nem egyszerű feladat nekünk. Nem próba verziót fogunk használni, mint sok más iskola. Olyan lesz a rendszer, ami hosszú távon is nyomon követhető. Ezzel valószínűleg jövő hét végére leszünk készen. Addig is mindenki türelmét kérjük! Egyelőre várjon mindenki, míg további részletes útmutatást adunk!

Természetesen a bevállt online órarendes megoldás marad.

Bemutató a Google Classroomról:

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Eszközök rászorulóknak

Tisztelt Szülők, Kedves Gyermekek!

Most voltam egyeztetni az önkormányzatnál. A rászoruló családoknak már mától kezdődően szállítjuk ki a digitális oktatáshoz szükséges eszközöket. Vannak eszközök örökbe, meg vannak olyanok, amiket kölcsönbe tudunk biztosítani. Az internet problémát is igyekszünk minél hamarabb megoldani. Ezúton is köszönöm az önkormányzat segítségét, valamint a nagyvonalú felajánlásokat a gyermekeink nevében!

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető

Online hitoktatás

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Egyeztettem a hitoktatókkal, a mai naptól kezdve az általuk kiadott feladatok a KRÉTA rendszerben a Házi feladat fülön lesznek elérhetőek a gyermekek számára.

Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető